میرحسین موسوی در بیمارستان قلب

میرحسین موسوی در بیمارستان قلب

چهارشنبه ۲۰ دی 1396 - 21:34

میرحسین موسوی با همراهی زهرا رهنورد، صبح چهارشنبه با حضور در بیمارستان قلب همراه با  تدابیر امنیتی، تحت معاینه پزشکان قرارگرفته است.

Saaad School

تست قلب و نیز اکو دو اقدام پزشکی انجام شده برای  میرحسین موسوی بوده است.

منابع  پزشکی به کلمه گزارش داده اند نتایج تست  قلب و اکو حاکی از مناسب بودن و عادی بودن وضعیت قلب نخست وزیر دوران جنگ است.

خانواده موسوی و  رهنورد  به دلیل نداشتن مجوز حضور در  بیمارستان و نیز امکان تماس تلفنی  با پدر و مادر خود،  امکان آگاهی دقیق  از وضعیت سلامت والدین خود ندارند.

خانواده موسوی و رهنورد، بارها به نبود امکان تماس  تلفنی با این دو نفر در طول هفته  که  باعث بی‌اطلاعی  از وضعیت آنها شده است، اعتراض کرده اند، با وجود وعده‌هایی  مبنی بر گشایش در حصر، تا  کنون این امکان که جزو حقوق حتی زندانیان عادی کشور است از آنان دریغ شده است.