درخواست امام جمعه تهران برای افزایش بودجه حوزه های علمیه

درخواست امام جمعه تهران برای افزایش بودجه حوزه های علمیه

جمعه ۲۲ دی 1396 - 11:55

امام جمعه تهران خواستار افزایش بودجه حوزه های علمیه شد.

کاظم صدیقی با اشاره به اینکه در بودجه 97 برای فرهنگ بودجه قابل اعتنایی در نظر نگرفته شده است، تصریح کرد: اگر بخواهیم دین را رواج دهیم باید برای حوزه‌های علمیه و مراکز فرهنگی‌مان بودجه مناسب پیش‌بینی شود.

Saaad School

بودجه سال ۹۷ در ماه های گذشته انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است.