بقیه دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران فردا آزاد می‌شوند

جمعه ۲۲ دی 1396 - 15:16

نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران: با نظر دادسرا فردا بقیه دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران آزاد می شوند.