افزایش حقوق این مقامات در سال ۹۷ ممنوع شد

شنبه ۲۳ دی 1396 - 14:50

رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا