بیش از 5 هزار پیش دبستانی غیر قانونی وجود دارد

شنبه ۲۳ دی 1396 - 14:52

معاون وزير آموزش و پرورش: بيش از 5 هزار مرکز پيش دبستاني از ساير نهادها و سازمان ها مجوز گرفته‌اند که غيرقانوني است.

در صورتی که این مراکز براي دريافت مجوز از آموزش و پرورش اقدام نکنند فعاليت آنها از سال آينده ممنوع است.

>Saaad School

معاون وزير آموزش و پرورش: بيش از 5 هزار مرکز پيش دبستاني از ساير نهادها و سازمان ها مجوز گرفته‌اند که غيرقانوني است.

در صورتی که این مراکز براي دريافت مجوز از آموزش و پرورش اقدام نکنند فعاليت آنها از سال آينده ممنوع است.