دادستان تهران: فعال محیط زیست یکی از متهمان پرونده جاسوسی بود، اعتراف‌هایی علیه خود داشت و خودکشی کرد

یکشنبه ۲۲ بهمن 1396 - 14:59

جعفری دولت آبادی دادستان تهران در پاسخ به این سوال که آیا فرد بازداشتی که فعال محیط زیست بوده در زندان خودکشی کرده است و آیا ارتباطی با پرونده دستگیری جاسوسان دارد یا خیر؟ گفت: این فرد یکی از همان متهمان بوده است و با توجه به اینکه می‌دانسته است اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.