تذکر ۹۰ نماینده به رییس‌جمهور درباره وضعیت بازار ارز

چهارشنبه ۲۵ بهمن 1396 - 15:12

بهروز نعمتی در جلسه علنی بعدازظهر امروز مجلس در تذکری گفت: ۰ ٩نماینده درباره موضوع ارز به آقای رییس‌جمهور تذکر داده‌اند. ما نمی‌دانیم باید به چه کسی درباره نرخ ارز و نابسامانی بازار ارز تذکر بدهیم.

وی از رییس مجلس خواست تا این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

>Saaad School

بهروز نعمتی در جلسه علنی بعدازظهر امروز مجلس در تذکری گفت: ۰ ٩نماینده درباره موضوع ارز به آقای رییس‌جمهور تذکر داده‌اند. ما نمی‌دانیم باید به چه کسی درباره نرخ ارز و نابسامانی بازار ارز تذکر بدهیم.

وی از رییس مجلس خواست تا این موضوع را در دستور کار قرار دهد.