دستور روحانی برای تهیه گزارش مرگ در زندان

دستور روحانی برای تهیه گزارش مرگ در زندان

چهارشنبه ۲۵ بهمن 1396 - 17:23

شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اتفاقات رخ داده در برخی بازداشتگاه‌ها از دستور حسن روحانی برای تهیه گزارشی جامع در این رابطه خبر داد.

Saaad School

شهیندخت مولاوردی گفته است: در مجموعه دولت پیگیری تحقق حقوق زندانیان چه به صورت موردی و چه به صورت موردی هسیتم و این پیگیری ها در میانه راه بوده و ادامه خواهد یافت.

وی افزود: یکی از حق‌های موجود در منشور حقوق شهروندی حق دادخواهی عادلانه است که ذیل آن بندهای بسیاری وجود دارد که اجرای بخش عظیمی از آنها به قوه قضائیه بازمی گردد.