لازم باشد تلگرام فیلتر می‌شود

دوشنبه ۲۱ اسفند 1396 - 21:37

فیروزآبادی،رئیس مرکز ملی فضای مجازی: اگر به این نتیجه برسیم که لزوم فیلترینگ تلگرام وجود دارد، این کار را انجام می‌دهیم.

درباره رفع فیلتر توییتر هم بررسی‌ها در حال انجام است.

Saaad School

بستر خارجی به دلیل عدم تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی هر لحظه امکان دارد که به طور موقت یا دائم فیلتر شود.

به همین دلیل توصیه ما این است که مردم و خصوصا پایگاه‌هایی که کاربر زیادی دارند، حتما در یک پیام‌رسان ایرانی ارائه خدمت داشته باشند.