آخرین آمار، تعداد كل مصدومين و فوتی ها مربوط به چهارشنبه آخر سال

سه شنبه ۲۲ اسفند 1396 - 15:03

سخنگوی سازمان اورژانس كشور:  بر اساس آخرین آمار، تعداد كل مصدومين و فوتی ها مربوط به چهارشنبه آخر سال جاری، ٤٠٦ نفر است كه ٤٠٣ نفر مصدوم و ٣ نفر فوت كرده اند.

٤ نفر از مصدومين دچار قطع عضو و ٣٤ درصد از مصدومين نيز دچار سوختگی شده اند.

Saaad School

بيشترين عضو آسيب ديده چشم و پوست بوده كه آمار هركدام ٣٤ درصد است.

بيشترين استان هايی كه درگير هستند تهران، آذربايجان غربي و آذربايجان شرقی است.