عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی ماندگار شد

سه شنبه ۲۲ اسفند 1396 - 15:04

عباس آخوندی با رای نمایندگان مجلس در وزارت راه و شهرسازی ماندگار شد.

آرا استیضاح عباس آخوندی

Saaad School

- مجموع 246 رای
92 رای موافق استیضاح
152 رای مخالف استیضاح
2 رای ممتنع