خراسان رضوی؛ رتبه اول کودک همسری

خراسان رضوی؛ رتبه اول کودک همسری

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت 1397 - 19:48

فرشته حسین زاده سلجوقی، مدیر کل بانوان استانداری خراسان رضوی گفته که این استان  رتبه اول کودک همسری در کشور را دارا است.

Saaad School

او همچنین افزوده که تعداد زنان زندانی خراسان رضوی، مرتبط با مواد مخدر دو برابر نرم کشور است.

به گفته خانم حسین‌زاده، تعداد زیادی حاشیه‌نشین در استان وجود دارد که برابر با جمعیت چند استان است؛ مشکلات زنان آسیب دیده و در معرض آسیب باید دیده شود البته نباید مابقی زنان قربانی زنان سرپرست خانوار قرار گیرند و مسائل زنان تنها به مسائل زنان خانوار تقلیل پیدا نکند و مسائل تمامی زنان مورد توجه واقع شود.