ارسال نام ۱۰۰ مدیر دو تابعیتی به قوه قضائیه

ارسال نام ۱۰۰ مدیر دو تابعیتی به قوه قضائیه

جمعه ۲۸ اردیبهشت 1397 - 11:23

نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی از ارسال نام ۱۰۰ مدیر دوتابعیتی به دادستانی خبر داد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی  اسامی یکصد مدیر دو تابعیتی را که اسامی‌شان تقدیم دادستان کل کشور شده است را شامل مدیران در حوزه تصمیم‌‌گیری و تصمیم‌‌سازی ذکر کرد.

Saaad School

وی همچنین گفت: گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده و در نوبت رسیدگی و قرائت در صحن پارلمان قرار دارد.