درس رسانه و انتخابات

رسانه و انتخابات دومین درس از دوره آموزشی ما است. طی این درس ضمن بررسی مطالعه موردی نقش رسانه‌ها در انتخابات کشورهای بریتانیا و آلمان، درباره مفاهیمی مانند رابطه سازمان‌های مسئول، اداره انتخابات و رسانه‌ها، دوره‌های انتخابات و رسانه‌ها و ... بحث می‌کنیم.

 

Saaad School

 

برای ورود به مدرسه ساد و ثبت‌نام در این درس اینجا کلیک کنید.